Thủ tục đổi tên Công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục đổi tên Công ty TNHH 2 thành viên

0 835

Tại Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp có quy định về Đăng ký đổi tên doanh nghiệp như sau:

“Điều 41. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên dự kiến thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

3. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp”.

Như vậy, căn cứ vào quy định này của pháp luật thì trường hợp của bạn là công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì hồ sơ để tiến hành đổi tên công ty như sau:

Hồ sơ đổi tên công ty bao gồm:

–  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-2 Thông tư 20/2015 của Bộ kế hoạch đầu tư);

–  Quyết định của Hội đồng thành viên về thay đổi tên doanh nghiệp;

–  Biên bản họp của Hội đồng thành viên về thay đổi tên doanh nghiệp;

Trường hợp người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp: Người được ủy quyền xuất trình bản chính chứng minh thư/hộ chiếu và các giấy tờ sau:

–  Hợp đồng cung cấp dịch vụ (giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ) và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ;

–  Văn bản được ủy quyền cho cá nhân theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực trường hợp thành lập mới hay văn bản ủy quyền của người đại diện pháp luật trường hợp thay đổi thực hiện nộp hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tên mới.

Comments
Loading...