Tư vấn thuế

Tư vấn thuế

0 470

Dịch vụ cho doanh nghiệp mới thành lập

Hướng dẫn, thực hiện kê khai hồ sơ thuế cho doanh nghiệp mới thành lập;

Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan thuế liên quan đến kê khai thuế ban đầu, thủ tục in và đặt in hóa đơn lần đầu;

Đặt in hóa đơn theo yêu cầu của doanh nghiệp;

Đăng ký chữ ký số và nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp;

Tư vấn tổng thể kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quý, theo tháng, theo  năm

Tư vấn mở sổ sách chứng từ kế toán cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành;

Tư vấn cách thức hạch toán chi phí cho doanh nghiệp;

Tư vấn tổng thể các kiến thức sơ bộ cho doanh nghiệp liên quan đến việc phát hành, lưu giữ chứng từ kế toán, chế độ tiền lương, chi phí đóng bảo hiểm xã hội cho nhân sự của doanh nghiệp;

Kê khai và nộp các loại báo cáo, thuế theo tháng, quý, năm, quyết toán các loại thuế cho doanh nghiệp:

Kê khai và nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng;

Kê khai và nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân;

Kê khai và nộp báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý (nếu phát sinh thuế phải nộp);

Kê khai và nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn;

Lập và nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế hàng năm;

Lập và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành;

Bàn giao sở sách chứng từ sau dịch vụ cho doanh nghiệp lưu giữ tại trụ sở công ty;

Hướng dẫn và tư vấn cho nhân viên kế toán của doanh nghiệp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ kế toán theo quy định hiện hành.

Tư vấn tổng thể các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,…

Tư vấn điều chỉnh cho doanh nghiệp những sai sót trong hoạt động kế toán, thuế của doanh nghiệp;

Tư vấn hoạch định chiến lược tài chính, cân đối chi phí hợp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Đại diện cho khách hàng làm việc và giải trình các vấn đề kê khai, báo cáo thuế với cơ quan nhà nước;

Doanh nghiệp có khó khăn trong việc kê khai, thực hiện thủ tục thuế vui lòng liên hệ Kế toán Công ty HT-Law để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất!

Comments
Loading...